Vammaisneuvosto, kokous 1.6.2022

§ 45 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Anneli Liukkonen ja Pirkko Luusalo.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 3.6.2022 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.