Vammaisneuvosto, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Vammaisneuvostokauden toiminnan arviointi ja evästykset tulevalle kaudelle

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Arvioidaan kuluneen vammaisneuvostokauden toimintaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Kirjataan onnistumiset, kehittämisehdotukset ja evästykset tulevalle neuvostokaudelle.

Päätös

Merkittin onnistumisiksi, että vammaisneuvoston tunnettuus on lisääntynyt. Vammaisneuvostoa on opittu hyödyntämään asiantuntijana, tärkeimpänä esteettömyysasioissa. 

Tärkeänä nähdään, että vammaisten henkilöiden ja erityisryhmien näkökulmia tulee jatkossa tuoda esille entistä enemmän kaikilla foorumeilla.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.