Vammaisneuvosto, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Muut esille tulevat asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

Sodan ja rauhan keskus Muistin esteettömyydestä kysyttiin. Selvitellään asiaa ja todettiin, että vammaisneuvoston jäseniä aktivoidaan käymään keskuksessa.

Essotella on kysely parhaillaan vammaisten kuljetuspalveluista. Kysely auki 16.6.2021 saakka. Kaikkia kehoitetaan vastaamaan kyselyyn.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.