Vammaisneuvosto, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vammaisneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.