Vammaisneuvosto, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.