Vammaisneuvosto, kokous 10.6.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Esitys esteettömyyskartoituksesta Kenkäveroon

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kenkävero on ainutlaatuinen, matkailijoiden suosima vanha pappilamiljöö Mikkelissä, jonka saavutettavuuteen ja esteettömyyteen tulisi kiinnittää erityistä huomiota. Vammaisneuvosto esittää, että alueella tulisi suorittaa esteettömyyskartoitus. Kartoituksen myötä voidaan  todeta mahdolliset ongelmakohdat esteettömyyteen liittyen jatkotoimenpiteitä varten.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Vammaisneuvosto laatii esityksen esteettömyyskartoituksen tekemiseksi.

Päätös

Päätettiin ottaa yhteyttä Kenkäveron hallintoon uudella neuvostokaudella ja käynnistää esteettömyyskartoituksen tekeminen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.