Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 24.2.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Rakennusten kiinteistönhoito-ohjelman tarjousten hyväksyminen

MliDno-2016-403

Valmistelija

  • Nina Hurri, vt. kiinteistöjohtaja, nina.hurri@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 1.12.2015 kiinteistönhoito-ohjelman hankinnasta. Hankinnasta on julkaistu tietopyyntö 12.11.2015, jossa tarjoajia on pyydetty kommentoimaan tulevan tarjouspyynnön sisältöä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa 1.12.2015.

Kiinteistönhoito-ohjelmalla on tarkoitus hoitaa seuraavia osa-alueita:

  • Kiinteistörekisteri (kohteiden perustiedot)
  • Laiteluetteloiden hallinta (konekortit)
  • Hallinnoida kiinteistön käyttäjien vikailmoitukset
  • Aikatauluttaa vuosikorjaustyöt tietylle vuodelle sekä budjetoida ne (PTS)
  • Laatia kuukausitasoiset huoltotehtävät sekä seurata niiden suorittamista
  • Asiakirjojen arkistointi kiinteistöittäin (tarkastuspöytäkirjat, tutkimusraportit, paikantamiskaaaviot jne.)
  • Käyttöpäiväkirja huoltomiesten tekemiä kommentteja varten

Ohjelmaan lisätään n. 160 kiinteistöä kokonaisneliömäärän ollessa n. 260 000 km2.
Hankinta on jaettu kahteen kokonaisuuteen:
       1. Itäinen ja Läntinen, n. 140 kiinteistöä, n. 238 000 k-m2
       2. Ristiina ja Suomenniemi, n. 20 kiinteistöä, n. 23 000 k-m2

Ohjelmalla korvataan nykyisin käytössä oleva Haahtela RES-järjestelmä. Sopimus on määräaikainen 30.6.2019 asti ja jatkuu sen jälkeen toistaiseksi voimassa olevana molemminpuolisella 6 kk irtisanomisajalla.

Määräaikaan 21.12.2015 mennessä oli saapunut kolme (3) tarjousta. Tarjoukset avattiin 4.1.2016.

Tarjouksensa olivat jättäneet Ramboll Finland Oy, Buildercom Oy ja Granlund Kuopio Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Nina Hurri, vt. kiinteistöjohtaja

Päätösehdotus kiinteistönhoito-ohjelman toimittajasta annetaan kokouksessa.

Teknisen lautakunnan jaosto hyväksyy tilakeskuksen kiinteistönhoito-ohjelman toimittajaksi kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen jättäneen Buildercom Oy:n.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, tilakeskus