Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 16.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Markku Himanen ja Raimo Heinänen.

Päätös

Hyväksyttiin