Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 16.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Paloilmoitinjärjestelmien vuosihuollot ja pienet korjaustyöt, tarjousten hyväksyminen

MliDno-2016-1393

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 13.5.2016 paloilmoitin- ja turvavalojärjestelmien vuosihuolloista ja kunnossapitoon liittyvien pienkorjaustöiden suorittamisesta puitesopimuksella. Hankinnasta on julkaistu tietopyyntö 2.5.2016, jossa tarjoajia on pyydetty kommentoimaan tulevan tarjouspyynnön sisältöä. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa 16.5.2016.

Tarjouskilpailutuksen aikana on hankinnan laajuutta muutettu; turvavalojärjestelmien vuosihuollot korjaustöineen on jätetty hankinnasta pois. Tarjouspyynnön lisäkirjeessä 1/26.5.2016 on tarjoajaehdokkaille ilmoitettu tehdystä muutoksesta. Korjausilmoitus hankinnan laajuuden muutoksesta on julkaistu Hilma-palvelussa 26.5.2016.

Paloilmoitinjärjestelmien vuosihuoltojen ja pienten korjaustöiden suorittaminen kilpailutuksen perusteella valitaan:
1. Vuosihuoltojen suorittamiseen yksi (1) toimittaja
2. Pienkorjaustöiden suorittamisen puitejärjestelyyn kolme (3) toimittajaa

Sopimuskausi on 1.7.2016 - 30.6.2019, lisäksi mahdollinen yhden (1) vuoden optio.

Määräaikaan 3.6.2016 mennessä oli saapunut yhdeksän (9) tarjousta. Tarjoukset avattiin 3.6.2016.
Tarjouksensa olivat jättäneet Palontorjuntaväline Markku Kuriala Oy, PIL Paloilmoitinliike Consulting Oy, PAP Group Oy, Palomatic Oy, BLC Turva Oy, ISS Security Oy, Anvia Securi Oy, Are Oy ja Caverion Suomi Oy.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto päättää valita paloilmoitinjärjestelmien

  1. Vuosihuoltojen suorittamiseen halvimman kokonaisvertailuhinnan, 19 920 € (alv 0 %), antaneen PIL Palontorjuntaliike Consulting Oy:n
  2. Pienkorjaustöiden suorittamisen puitejärjestelyyn kolme (3) halvimman tuntihinnan antanutta toimittajaa edullisuusjärjestyksessä; Are Oy, Caverion Suomi Oy ja Anvia Securi Oy.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, tilakeskus