Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 16.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Otavan opiston asuntolan peruskorjaus, urakkatarjousten hyväksyminen

MliDno-2016-1337

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Asuntolan peruskorjaus
Asuntolarakennus on rakennettu vuosisadan alussa ja peruskorjattu viimeisen kerran vuonna 1982. Asuntolarakennuksessa on neljä asuinkerrosta, kellari- ja ullakkokerros. Näistä peruskorjataan kaksi asuinkerrosta (kerrokset kaksi ja kolme) sekä ensimmäisen kerroksen toinen puoli, jossa sijaitsee sauna ja pesutiloja sekä yksi asuinhuone (invahuone). Rakennuksen yhteyteen on tarkoitus rakentaa hissi. Hissin rakentamiseen on haettu ARA:n hissiavustusta.

Kustannukset
Rahoitus ja hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutukseen kaupungin investointiesityksessä TA-määrärahat olivat:
TA 2015 100 000 euroa
TA 2016 500 000 euroa
TA 2017 500 000 euroa.
Peruskorjauksen kokonaiskustannusarvio on 1 049 000,00 euroa.

Tilakeskus on pyytänyt avointa hankintamenettelyä käyttäen tarjouksia 9.5.2016 Otavan opiston asuntolan peruskorjauksen rakennus-, LVI- ja sähköurakoista. Hankintailmoitus on julkaistu Hilma-palvelussa  20.5.2016. Tarjoukset tulevat takaisin 13.6 2016 ja ne avataan samana päivänä ja urakkakilpailun tulos viedään jaoston päätettäväksi.

Saadut tarjoukset ja niiden vertailu esitellään tarkemmin kokouksessa.

Hankkeen edullisempien urakkatarjousten pohjalta tarkistettu kustannusarvio on 984 099,00 € (alv 0 %) ilman hissin hankintaa.

Hankkeen kustannukset muodostavat:

rakentaminen   824 399 €
suunnittelu 37 700 €
rakennuttaminen         87 000 €
hankevaraus    35 000 €
  984 099 €

 

Kohteelle on budjetoitu 72 000 € (alv 0 %) talonrakennuksen energiainvestointia, josta avustusta on mahdollista saada 20 % toteutuneista kustannuksista.

Otavan opiston asuntolan peruskorjauksesta saatiin

  • kolme (3) rakennusurakkatarjousta; Rakennusliike V. Mättölä Oy, Rakennustoimisto Aripe Oy ja OW-Asennus Oy
  • kolme (3) LVI-urakkatarjousta; Teknocon Oy, Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy ja Caverion Suomi Oy
  • neljä (4) sähköurakkatarjousta; Caverion Suomi Oy, Mikkelin Sähköasennus Oy, Sähkötoimisto Kenttälä Oy ja Sensio Oy

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja

Teknisen lautakunnan jaosto päättää hyväksyä Otavan opiston asuntolan peruskorjauksen seuraavat edullisimmat urakkatarjoukset:
•    Rakennusurakka; Rakennusliike V. Mättölä Oy, 577 000, 00 euroa (alv 0 %)
•    LVI-urakka; Suomen Talotekniikka Mikkeli Oy, 159 500,00 euroa (alv 0 %)
•    Sähköurakka; Sensio Oy 87 899,00 euroa (alv 0 %) sekä

myöntää hankkeelle aloitusluvan.

Tarjouksen hyväksymisestä tehty päätös ei vielä muodosta sopimusta, vaan sopimus syntyy vasta sopimisasiakirjan allekirjoituksilla.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

tarjouksen jättäneet, tilakeskus