Teknisen lautakunnan jaosto, kokous 16.6.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillikeksi ja päätösvaltaiseksi.