Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 104 Toiminnan ja talouden seuranta 7/2016, tekninen lautakunta

MliDno-2016-995

Kuvaus

Kaupunginvaltuustolle raportoidaan kuluvan vuoden taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta vähintään kolme kertaa vuodessa. Talouden toteutumisesta tehtiin ensimmäinen raportointi 31.3.2016. Tässä toisessa raportoinnissa 7/2016 raportoinnissa tilanteesta 31.7.2016 kerrotaan myös toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen. Tämän raportoinnin perusteella voidaan jo arvioida kuluvan vuoden toteutumista, jonka pohjalta viedään talousarvion 2017 valmistelua eteenpäin. Kolmannessa raportoinnissa 31.10.2016 tilanteesta tehdään viimeinen arvio kuluvan vuoden talouden ennusteesta ja siinä raportoinnissa esitetään mahdolliset lisämäärärahat.

Tässä lautakunnalle tehtävässä raportoinnissa 7/2016 on käyty läpi seuraavat asiat:

  • tuloskorttien tavoitteiden toteuminen
  • maisemataulut
  • talouden toteutuminen ja tilinpäätösennuste
  • tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelman toteutuminen


Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Tilakeskuksen osalta muut toimintakulut tulevat ylittymään budjetoidusta rakennusten ja huoneistojen suurempina vuokramenoina sekä Rantakylän ja Anttolan yhtenäiskoulujen vuokraparakkikustannuksista.Satamalahden kehittämiseksi tarvittavien maa-alueiden hankintaneuvottelut ovat kesken. Neuvottelut valtion kanssa ovat etenemässä ja mikäli kaupat toteutuvat, tulee tästä aiheutumaan lisämäärärahatarve investointien maa-omaisuuden hankintaan. Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen.Tasapainoisen kasvun ja talouden ohjelmassa kuvatut toimenpiteet viedään päätöksentekoon esityksinä. Metsien 50 000 euron hakkuutuottotavoite on otettu huomioon tuloennusteessa. Henkilöstömenoissa on tulossa säästöä mm. eläköitymisestä johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisen avulla pystytään kiinteistöjen ylläpitokuluista säästämään säästötavoitteen mukainen 50 000 euroa.

Talouden toteuma 31.7.2016 ja ennuste:
 

Tekninen lautakunta TA 2016 TOT 7/2016 Ennuste
Toimintatulot      5 666 400         2 670 975     5 627 400
Toimintamenot  -15 974 270  -7 964 744  -15 985 000
Toimintakate (netto)  -10 307 870  -5 293 769  -10 357 600
Tilakeskus TA 2016 TOT 7/2016 Ennuste
Toimintatulot  32 301 700  19 259 114  32 429 400
Toimintamenot  -17 069 500  -9 179 000  -17 723 400
Toimintakate (netto)  15 232 200  10 080 114  14 706 000
Yhteensä TA 2016 TOT 7/2016 Ennuste
Toimintatulot  37 968 100  21 930 089  38 056 800
Toimintamenot  -33 043 770  -17 143 744  -33 708 400
Toimintakate (netto)  4 924 330  4 786 345  4 348 400

 

Liitteenä olevassa seurantaraportissa on tarkempi analyysi tuloista ja menoista sekä investointien toteutumataulukko. (Liite toimitetaan myöhemmin.)

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 7/2016 liitettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut, teknisen lautakunnan jaosto

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.