Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 96 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Nina Rasola ja Pekka Heikkilä. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 1.9.2016 ja se on nähtävänä perjantaina 2.9.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Raimo Heinänen ja Pia Puntanen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 1.9.2016 ja se on nähtävänä perjantaina 2.9.2016.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.