Tekninen lautakunta, kokous 30.8.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 99 Muut asiat

MliDno-2016-1838

Valmistelija

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Kuvaus

Logistiikkapäällikkö Päivi Toivari kertoo lautakunnalle Kyytineuvon ajankohtaisista asioista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.