Tekninen lautakunta, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 130 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.