Tekninen lautakunta, kokous 29.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 14.9.2015 § 275
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 1.9.2015 pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51§:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö
Pöytäkirja 15.9.2015: Otto von Fieandtintien välillä Saimaantie-Brahentie, rakentamisurakan vastaanottokokous

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.