Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Toiminnan ja talouden seuranta 3/2017, tekninen lautakunta

MliDno-2017-881

Kuvaus

Vuonna 2017 hallintokuntien toimintaa ja taloutta raportoidaan kaupunginvaltuustolle vähintään kolme kertaa vuodessa. Seurannan ajantasaisuus, oikellisuus ja sen ohjausvaikutukset ovat keskeisiä tekijöitä valtuustolle annettavassa seurantaraportissa. Kaupunginhallitukselle raportoidaan talouden kehityksestä kuukausittain. Seurannassa 31.3.2017 raportoidaan seurannan ja talouden toteutumisennuste ja analyysi, investointien toteutuminen ja ennuste sekä keskeisten strategisten kehittämisohjelmien toteutuminen.

Käyttötalouden menojen osalta ollaan erityisen tarkkoja ja pyritään kattamaan lisääntyneitä kustannuksia sisäisin määrärahasiirroin. Talouden toteutuman riskinä ovat sisäilmaongelmakiinteistöt/korjausten realisoituminen/niiden rahoitus. Henkilöstömenoissa on tulossa säästöä mm. eläköitymisistä ja irtisanoutumisista johtuen. Kiinteistöjen realisoinneilla ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen käytöstä poistamisten avulla pystytään säästämään kiinteistöjen ylläpitokuluista.

Keskeinen investointiohjelman tavoite on nettoinvestointitavoitteessa pysyminen.

Talouden toteutuma 31.3.2017 ja ennuste

Tekninen lautakunta (ilman tilakeskusta) TA 2017 TOT 3/2017 Ennuste
Toimintatuotot 8 397 319 389 682 8 397 319
Toimintamenot -18 308 446 -3 612 917 -18 308 446
Toimintakate (netto) -9 911 127 -3 223 235 -9 911 127
       
Tilakeskus      
Toimintatuotot 32 138 000 8 089 244 32 138 000
Toimintamenot -16 882 259 -3 433 533 -16 827 078
Toimintakate (netto) 15 255 741 4 655 711 15 310 922
       
YHTEENSÄ      
Toimintatuotot 40 535 319 8 478 926 40 535 319
Toimintamenot -35 190 705 -7 046 450 35 135 524
Toimintakate (netto) 5 344 614 1 432 476 5 399 795

 

Liitteenä olevassa seurantaraportissa on tarkempi analyysi tuloista ja menoista sekä investointien toteutumataulukko.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tekninen lautakunta hyväksyy toiminnan ja talouden seurannan 3/2017 liitettäväksi kaupunginvaltuustolle menevään koko kaupungin seurantaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teknisen lautakunnan jaosto, talouspalvelut/Jari Laitinen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.