Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pia Puntanen ja Marja Kauppi. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 27.4.2017 ja se on nähtävänä perjantaina 28.4.2017.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Jaana Strandman ja Jukka Siiriäinen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.