Tekninen lautakunta, kokous 25.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluonteiset asiat:

Kaupunginhallitus 3.4.2017 § 104
Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 21.3.2017 pöytäkirja.
Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta viranomaisten tekemiin päätöksiin. Hyväksyttiin.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
Päätös 5.4.2017: Ympäristönsuojelulain (527/2014) 136 §:n mukainen päätös pilaantuneen maaperän puhdistamiseksi tehdystä ilmoituksesta.

Mikkelin kaupunki/tekninen toimi/kaupunkisuunnittelu 23.3.2017:
Asemakaavan muutos 5. kaupunginosan (Nuijamies) kortteleissa 1-8, 25, ja 31 ja katu-, puisto- ja viheralueilla / Nuijamiehen asuinalue.

Mikkelin kaupunki/tekninen toimi/kaupunkisuunnittelu 6.4.2017:
Asemakaavan muutos 1. kaupunginosan (Savilahti) korttelissa 17 ja korttelin osan 13 tonteilla 2018 ja 1018 / Suomen pankki ja Vankilan myymälä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.