Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 128 Vastine hankintaoikaisuvaatimukseen MliDno-2015-645 Mikkelin Kirkkopuiston WC:n ylläpito ja huolto/yhdyskuntatekniikan päällikön päätös 21.8.2015 hankintapäätös

MliDno-2015-645

Valmistelija

  • Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin tekninen toimi on hylännyt Hellman`s Production Oy:n tarjouksen tarjouspyynnön vastaisena.   Tarjouspyynnössä on useammassa kohdassa korostettu, että ylläpidon ja huollon toteuttajan tulee olla sama urakoitsija. Tarjouspyynnön kohdassa urakoisijan valinta on selkeästi ilmoitettu, että tarjouksista hyväksytään vain ne, joissa ylläpidon ja huollon toteuttaa sama urakoisija.

Tarjouspyyntölomakkeella urakoitsija on ilmoittanut työnjohtoon henkilöt Helman´s Pruductionilta (sähkö/ automaatioinsinööri) ja Lassila & Tikanojalta (palveluohjaaja). Tämän perusteella tilaaja on tehnyt johtopäätöksen, ettei huoltoa ja ylläpitoa toteuta sama urakoitsija.

 Hellmans`s Produktion Oy:n on  ilmoittanut oikaisuvaatimuksessaan, että  ”Hellmans´s  Produktion Oy on tarjouksen pääurakoisija, joka vastaa ylläpidon ja huollon tilauksesta ja Lassila  Tikanoja toimii aliurakoisijana , joka toteuttaa/ suorittaa ylläpidon ja huollon”

Urakoitsijan ilmoituksen mukaan kaiken työn tekee aliurakoitsija ja pääurakoitsija on vain tilaaja.

Tarjouspyynnön mukaan urakoisija voi hankkia osan palveluista aliurakoisijalta. Tällaisia töitä ovat esim. pääurakoisijan hoitamaan huoltoon ja ylläpitoon liittyvät erikoistyöt esim. sähkötyö. Mikäli aliurakoitsija on sekä ylläpidon, että huollon toteuttava urakoitsija, on tarjous edelleenkin tarjouspyynnön vastainen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus hylätään aiheettomana.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Hellman`s Production Oy