Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 123 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.