Tekninen lautakunta, kokous 23.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus 7.9.2015 § 264
Kaupunginhallitukselle on toimitettu teknisen lautakunnan 18.8.2015 pöytäkirja.

Koska kaupunginjohtaja ei ole havainnut pöytäkirjassa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle, kaupunginjohtaja ehdottaa, ettei kaupunginhallitus käytä kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen.

Kaupunkiympäristö
Pöytäkirja 26.8.2015: Omakotitie rakentamisurakan (Ristiina) urakkaneuvottelu

Haukivuoren aluejohtokunta 27.8.2015 § 37
Haukivuoren aluejohtokunnan talousarvioehdotus vuodelle 2016

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.