Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 142 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Henkilöstöpäätökset:
§9 Logistiikkapäällikön valinta
Muut päätökset:
§6 Osallistuminen LIFE WoodProWater-hankkeeseen
§9 Logistiikkapäällikön valinta
§10 Kyyhkysenkatu 11 korvausvaade


Projektijohtaja/Tekninen toimi
Hankintapäätökset:
§6 Kyytineuvon Contact välitysjärjestelmän perustietoaineiston sekä Kyytineuvon aukioloajan ulkopuolisen ajovälityksen tilaaminen
Alueiden käyttölupapäätökset:
§73 Mielenilmaus Hallitustorilla 3.10.2015
§74 Haalarikaste Hallitustorilla, Opiskelijakunta MAMOK 18.11.2015


Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Yhdyskuntateknisten suunnitelmien päätökset:
§5 Pursialankadun klv välillä Mikkelinpuisto-Saimaankatu
Liikennepäätökset:
§23 Pysäköintikiellon vaikutusalueen muutos Linnankatu 5 kohdalla
§24 Liikennepeili Savilahdenkadulle Päämajakoulun huoltoajoliittymän kohdalle
§25 Brahentien kaukoliikenteen pysäkit


Maankäyttöinsinööri
Hankintapäätökset:
§4-§6 Näyttöpäätelasien hankinta
§7 Kaavan pohjakartan korkeuskäyrien laatimistyön tilaaminen
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset
§31 9. Kaupunginosan (Lähemäki) korttelin 63 osan tonttijaon muutos


Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset
§105 Omakotitontin 19-25-1 (Sandelsinkatu 7) uudelleenvuokraus
§106 Omakotitontin 31-343-2 (Keijonkatu 2) varaaminen ja vuokraaminen
§107 Omakotitontin 7-22-14 (Kalevankatu 14) uudelleenvuokraus
§108 Muodostusosan myyminen Kiinteistö Oy Ratatie 6:lle T-2 tonttiin 491-31-175-2
§109 Omakotitontin 14-14-3 (Lehmuskatu 39) uudelleenvuokraus
§112 Omakotitontin 7-18-3 (Koulukatu 18) uudelleen vuokraus


Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§14 Mikkomarkkinat 2015


Kaavoitusinsinööri
§31 Poikkeamishakemus, tila Marokonranta 491-419-1-3/ Lausunnon antaminen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 30.09.2015


Paikkatietoinsinööri
Muut päätökset:
§19 Leppäniemenkujan nimeäminen osoitejärjestelmään, 21.09.2015
§20 Osoitteiden korjaaminen Kankaantiellä Vehmaskylässä, 21.09.2015
§21 Osoitteiden korjaaminen Hanhijärventien varrella, 22.09.2015
§22 Osoitteiden korjaaminen Ketveleentien loppuosassa, 24.09.2015
§23 Osoitteiden vahvistaminen kahdelle maa-aineksenottopaikalle Kilpijärventien varrelle, 24.09.2015
§24 Osoitteiden muutokset Ristiinan Astuvan saaressa, 25.09.2015
§25 Osoitteen muutos Astuvan saaren venevalkamalle, 06.10.2015
 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paavo Puhakka

Lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.