Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 145 Tuulastien rakentamisurakka

MliDno-2015-2089

Valmistelija

  • Maini Väisänen, yhdyskuntatekniikan päällikkö, maini.vaisanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunkiympäristö on pyytänyt 24.9.2015 päivätyllä kirjeellä tarjouksia Tuulastien rakentamisurakasta. Tarjouspyyntö julkaistiin kauppa- ja teollisuusministeriön ylläpitämillä internetsivuilla HILMA -järjestelmässä sekä Mikkelin kaupungin internetsivuilla.

Määräaikaan 8.10.2015 klo 13:00 mennessä oli saapunut kahdeksan (8) tarjousta.

Tarjouksista laaditaan vertailutaulukko, joka esitellään lautakunnan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tuulastien rakentamisurakka annetaan edullisimman tarjouksen tehneelle Maarakennus Suutarinen Oy:lle kokonaishintaan 245 854,40.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet ja kaupunkiympäristö