Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 144 Puutavaraleimikoiden myynti / tarjouspyyntö 7.10.2015

MliDno-2015-1163

Valmistelija

  • Annamari Huttunen, metsätalousinsinööri, Annamari.Huttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsät ja vesialueet vastuuyksikkö on tarjonnut pystykaupalla hakattavaksi seuraavat leimikot:

Liikala: Järvenkannas 4:192                                         2 153 m3

Rahikkala: Pataharju 7:88 ym.                                     1 035 m3

Sairila: Metsä-Sairila 1:344/ Markontie                         802 m3

Sairila: Metsä-Sairila 1:344                                         2 981 m3

Tuukkala: Kaitue 3:23 ym.                                           3 107 m3

Leimikoiden rajaus perustuu metsäsuunnitelmaan ja arvioitu hakattava puumäärä on yhteensä 10 078 m3. Tarjoukset on jätettävä 16.10.2015 klo 11.00 mennessä, tarjouspyyntö postitettiin kuudelle (6) yritykselle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta päättää, että leimikot myydään korkeimman tarjouksen tehneille seuraavasti:

Liikala: Järvenkannas 4:192/UPM-Kymmene Oyj/ 91.349,50 €

Rahikkala: Pataharju  7:88 ym/Metsäliitto Osuuskunta/ 31.089,50 €

Sairila: Metsä-Sairila 1:344 (Markonie) UPM-Kymmene Oyj/ 32.509,30 €

Sairila: Metsä-Sairila 1:344/UPM-Kymmene Oyj/ 137.695,40 €

Tuukkala: Kaitue 3:23 ym/UPM-Kymmene Oyj/ 136.166,00 €

Kaupoista laaditaan tarjousten mukaiset metsänhakkuusopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tarjouksen jättäneet, metsät ja vesialueet