Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 147 Mastopaikkojen vuokraaminen / MPY Palvelut Oy

MliDno-2015-2101

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

MPY Palvelut Oy on hakenut kolmea uutta mastopaikkaa Mikkelissä parantaakseen eri teleoperaattoreiden tarjoamien puhelin- ja datapalvelujen laatua sekä kattavuutta. MPY Palvelut Oy toteuttaa tarvittavat masto- ja laitetilarakenteet ja vuokraa sitten mastotilaa eri operaattoreille.

Uudet mastopaikat sijaitsevat Tupalassa, Pursialassa ja Kirkonvarkauden uudella asuinalueella. Koska Tupalassa ei ole laitetilaa, on tarvittava vuokra-alue siellä vain 5 * 5 metrin suuruinen, mutta Pursialassa ja Kirkonvarkaudessa se on tarvittavan laitetilan johdosta suurempi 10 * 15 metriä. Kirkonvarkauden maston korkeus maanpinnasta on 48 metriä ja Pursialan sekä Tupalan mastojen korkeus 36 metriä.

Vuokrattavat alueet Tupalassa ja Pursialassa ovat asemakaavan lähivirkistysaluetta (VL). Kirkonvarkaudessa vuokra-alue sijoittuu vesilaitoksen käytössä olevalle yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien laitosten ja rakennusten alueelle (ET).

Mastopaikkojen hinta on valtuuston päättämän hinnoittelun mukaisesti 35 euroa / m2 ja vuosivuokra on 7,5 % hinnasta. Vuokra-ajaksi mastorakenteiden elinkaari huomioiden soveltuu 20 vuotta ja MPY:n kanssa on sovittu, että koko vuokrakauden vuokra peritään kerralla heti sopimusten solmimisen jälkeen. Täten Kirkonvarkauden ja Pursialan vuokra-alueista perittäväksi kertavuokraksi muodostuu 150 * 35 * 0,075 * 20 = 7.875 euroa ja Tupalassa 25 * 35 * 0,075 * 20 = 1.312,5 euroa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Lautakunta vuokraa MPY Palvelut Oy:lle mastopaikat Tupalassa, Pursialassa ja Kirkonvarkaudessa. Pursialan ja Kirkonvarkauden vuokra-alueiden pinta-ala on 150 m2 ja Tupalan vuokra-alueen pinta-ala on 25 m2. Vuokra-aika on kaikilla vuokra-alueilla 20 vuotta. Vuokra peritään kerralla koko vuokra-ajalta ja se on Tupalassa 1.312,5 euroa ja Pursialassa sekä Kirkonvarkaudessa 7.875 euroa. Lautakunta oikeuttaa kaupungingeodeetin valmistelemaan sekä allekirjoittamaan tarvittavat vuokrasopimukset.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

MPY Palvelut Oy