Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 139 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.