Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 141 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginvaltuusto 12.10.2015 § 91
Asuminen Mikkelissä 2024

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Asuminen Mikkelissä 2024 työn.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.