Tekninen lautakunta, kokous 20.10.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 146 Asuntomessualueen tonttihakemukset

MliDno-2015-979

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirkonvarkauden asuntomessualueen tontit olivat ensimmäistä kertaa julkisesti haettavissa 15.3.–15.5.2015 järjestetyssä tonttihaussa. Haettavina olivat alueen pientalotontit, joita on yhteensä 34 kpl. Hakemuksia tuli yhteensä 20.

Tonttihakemuksia käsiteltiin asuntomessujen laaturyhmässä 26.5.2015 sekä asuntomessutoimikunnassa 8.6.2015. Hakemusten käsittelyn perusteella valikoitui 15 hakemusta, joille voidaan nyt varata tontti sekä 3 hakemusta, joille voidaan alustavasti varata tontti ehdollisella varauksella. Kaikille rantatonteille löytyi hakija ja suunnitelma, joka voidaan hyväksyä ja siten kaikki rantatontit voidaan varata. Muiden tonttien osalta tilanne on sellainen, että noin puolet tonteista on yhä vapaana.

Nyt tehtävät varaukset ovat voimassa toistaiseksi. Tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta (Mikkelin kaupunki, Osuuskunta Suomen asuntomessut ja tontin vuokraaja/ostaja) sekä lainvoimaista rakennuslupaa.

Nyt haettava olleiden pientalotonttien lisäksi voidaan jo tässä vaiheessa tehdä varaus korttelin 18 tonttiin 1 (A-tontti). Tämän tontin varaajana on Mikalo Oy.

Messutonttien haku jatkuu siten, että erillistä hakuaikajaksoa ei enää ole, ja vapaat tontit ovat nyt haettavissa kaiken aikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta varaa 15.3.–15.5.2015 haettavana olleet Kirkonvarkauden asuntomessualueen pientalotontit niitä hakeneille liitteenä olevan listan mukaisesti. Lisäksi lautakunta varaa tontin 18-1 Mikalo Oy:lle. Varaukset ovat voimassa toistaiseksi, tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja lainvoimaista rakennuslupaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirkonvarkauden asuntomessualueen tonttien hakemisen ensimmäinen vaihe oli 15.3.-15.5.2015. Haettavina olivat alueen pientalotontit. Tontteja oli tarjolla 34 kappaletta ja hakemuksia tuli 20. Tekninen lautakunta käsitteli esityksen tonttien varauksista kokouksessaan 9.6.2015 jolloin päätettiin tonttivaraukset 15 tontille.

Tonttihaku on edelleen käynnissä jatkuvana. Asuntomessutoimikunnan seuraava kokous on 28.9.2015, jolloin käsitellään kesän ja syksyn aikana tulleet hakemukset. Tontin varauksista tehdään esitys tekniselle lautakunnalle lokakuun kokoukseen.

Aki ja Saija Krivetz eivät ehtineet hakea ensimmäisessä vaiheessa vaan lähettivät asuntomessutoimikunnalle kirjeen, jossa pyysivät hakemuksen käsittelyä kesän aikana. Toimikunta hyväksyi tämän esityksen ja hakemus käsiteltiin sähköpostitse toimikunnan jäsenten kesken. Asuntomessutoimikunta esittää tekniselle lautakunnalle, että se varaa tontin 11-1 Aki ja Saija Krivetzille.

Päätösehdotus

Esittelijä

Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Lautakunta varaa tontin 11-1 Aki ja Saija Krivetzille. Varaus on voimassa toistaiseksi, tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja lainvoimaista rakennuslupaa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Hannu Peltomaa, kaupungingeodeetti, Hannu.Peltomaa@mikkeli.fi

Kuvaus

Kirkonvarkauden asuntomessualueen vapaat tontit ovat kesäkuun alusta lukien olleet haettavina ilman erillistä hakuaikaa ns. jatkuvan haun periaatteella.

Saapuneita uusia hakemuksia käsiteltiin asuntomessujen laaturyhmässä 17.9.2015. Hakemukset läpikäytyään laaturyhmä päätti ehdottaa viiden uuden pientalotontin varaamista messurakentamista varten.

Liitteenä olevassa listassa näkyvät kaikki pientalotonttien varaukset – jo tehdyt sekä nyt ehdotettavat. Vastaavat tontit näkyvät myös liitteenä olevassa kartassa siten, että uusien varattavien tonttien kohdalla näkyvät varaajien nimet punaisella ja jo aiemmin varattujen kohdalla mustalla. Uudet varattavat tontit sekä niiden hakijat on merkitty listalle lihavoituna ja alleviivattuna.

Tontin 17/5 hakija Leena Parkkonen on pyytänyt, että kyseinen tontti voitaisiin kaupungin alkuperäisestä messualueen tonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen vuokrata hänelle. Koska päätöksen hinnoittelusta on tehnyt kaupunginvaltuusto, on asia tältä osin vietävä kaupunginhallituksen päätettäväksi.

Nyt tehtävät varaukset ovat voimassa toistaiseksi. Tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta (Mikkelin kaupunki, Osuuskunta Suomen asuntomessut ja tontin vuokraaja/ostaja) sekä hyväksyttävissä olevaa rakennuslupahakemusta.

Messutonttien haku jatkuu toistaiseksi siten, että vapaat tontit ovat haettavissa kaiken aikaa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tekninen lautakunta varaa Kirkonvarkauden asuntomessualueen pientalotontit niitä hakeneille liitteenä olevien listan sekä kartan mukaisesti. Varaukset ovat voimassa toistaiseksi, tontin lopullinen luovutus edellyttää monikantasopimusta ja hyväksyttävissä olevaa rakennuslupahakemusta.


Tontin 17/5 osalta tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että valtuuston hyväksymästä messutonttien hinnoittelupäätöksestä poiketen tontti 17/5 vuokrataan Leena Parkkoselle siten, että vuosivuokra on 4 % valtuuston hyväksymästä tontin kauppahinnasta.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asuntomessualueen tonttien varaajat, kaupunginhallitus