Tekninen lautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 127 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Kaavoituspäällikkö
§13 Ecosairilan osayleiskaavoitus/Tornimäen kallioalueen nykytilaselvitys, 19.09.2016

Kaupungingeodeetti
§129 Määräalan ostaminen katualueeksi tilasta 491-417-3-232, 20.09.2016
§130 Etuostotodistus tilan 491-455-7-18 kaupasta, 20.09.2016
§131 Etuostotodistus tilan 491-537-6-122 määräalan kaupasta, 20.09.2016
§132 Omakotitontin 29-15-11 (Suppakuja 1) vuokraaminen Pasi ja Johanna Tiusaselle, 26.09.2016
§133 Omakotitontin 7-4015-15 (Lamminmäenkatu 27) uudelleenvuokraus Heikki Pulliaiselle, 27.09.2016
§134 Omakotitontin 29-12-2 (Huldankuja 4) vuokraaminen Pohjola Design-Talo Oy:lle, 29.09.2016
§139 Etuostotodistus tilan 491-440-3-24 määräalan kaupasta, 11.10.2016

Kaupunginpuutarhuri
§31 Digitaalinen kaupunkiseikkailu Naisvuorella 30.9.2016, 22.09.2016

Kiinteistöjohtaja
§19 Mikkelin Urheilupuiston avokatsomon korjaus- ja muutostyöt, rakennusurakka, 28.09.2016
§20 Mikkelin konserttitalo Mikaelin jäte-/pyöräkato ja varasto, rakennusurakka, 28.09.2016

Kunnossapitomestari
§1 Oikaisuvaatimus ajoneuvon siirtoa koskevasta päätöksestä; Christian Ahlstrand, 23.09.2016

Kunnossapitopäällikkö
§9 Sirkus Caliban ulkomainoslupa 19. - 26.9.2016, 20.09.2016
§9 Mikkomarkkinat 2016, 20.09.2016

Maankäyttöinsinööri
§6 Vuorotteluvapaan myöntäminen metsätalousinsinööri Pekka Haloselle ajaksi 12.10.2016 – 9.4.2017, 21.09.2016
§7 Esa Hokkasen palkkaaminen vuorotteluvapaan sijaisuuteen ajaksi 12.10.2016 – 9.4.2017, 28.09.2016
§10 Sijoittamislupa tilan Hintsala 491-416-1-219 alueelle / Viinamäen vesiosuuskunta, 19.09.2016
§17 Alueen vuokraaminen Kiinteistö Oy Mikkelin Pesulankatu 4:lle kiinteistöstä 491-13-9901-0 , 22.09.2016

Metsätalousinsinööri
§27 Mikkelin Moottorikelkkailijat ry/ Lupa siirtymäuran käyttöön Susiniemen tilalla, 16.09.2016
§28 Metsästysalueen vuokraukset 2016/ Ristiinan Läntinen Erä ry, 16.09.2016

Paikkatietoinsinööri
§38 Osoitteen vahvistaminen kiinteistölle 491-453-5-10 Korpikoskella, 22.09.2016
§39 Vanha Kasarmialue nimen antaminen osoitejärjestelmään Vanhalla Kasarmialueella, 22.09.2016

Projektijohtaja/Tekninen toimi
§68 Autotapahtuma Hallitustorilla 1.10.2016, Mikke ry, 20.09.2016
§69 "Opiskelijoiden leipäjono" -tapahtuma Hallitustorilla 8.11.2016, Mikkelin Ammattikorkeakoulu, 30.09.2016

Tekninen johtaja
§8 Kiinteistöjohtajan viran vahvistaminen koeajan jälkeen, 29.09.2016

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
§3 Yhdyskuntatekniikka ja ympäristö -yksikön tehtävät, joissa on tarpeen käsitellä terveydentilatietoja/lääkärintodistuksia, 22.09.2016
§8 Mikkelin satama-alueen käyttö 1.11.2016/Tamlans Oy, 23.09.2016
§18 Yrjönkatu/Vuorikatu -liittymän suojatiemerkit, 16.09.2016
§19 Olkkolankadun pysäköintikielto ja suojatiemerkit , 16.09.2016
§20 Mikkelinkadun pysäköintikielto, 16.09.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paavo Puhakka, pave.puhakka@gmail.com

Tekninen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Pekka Heikkilä ja Leena Paasonen saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.