Tekninen lautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 132 Toiminnan ja talouden seuranta 9/2016, tekninen lautakunta (lisäpykälä)

MliDno-2016-995

Kuvaus

Teknisen lautakunnan toiminnan ja talouden syyskuun seuranta esitellään kokouksessa. Liite seurannasta jaetaan kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Syyskuun seuranta esitellään kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.