Tekninen lautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka Siiriäinen ja Leena Paasonen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 20.10.2016 ja se on nähtävänä perjantaina 21.10.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marita Hokkanen ja Pia Puntanen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.