Tekninen lautakunta, kokous 18.10.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Itä-Suomen aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue
Päätös 5.10.2016: Vesi- ja viemärijohdon rakentaminen Saimaan Juurislmen ali välillä Kosoniemi-Puntala ja valmistelulupa, Mikkeli
Hakija on 16.9.2016 peruuttanut hakemuksensa.

Mikkelin kaupunki/kaupunkisuunnittelu
Rantayleiskaavan muutos/Paljavesi-Niinivesi, tilat Uimakallio ja Hamppu; osallistumis- ja arviointisuunnitelma kirje  11.10.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.