Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 136 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Tekninen johtaja
Talouspäätökset
§2 Korvaavien hankintojen suorittaminen, Kalevankangas, 03.11.2016
Hankintapäätökset:
§14 Vuoden 2017 asuntomessujen laivakuljetusten järjestäminen, 11.10.2016
§15 Tienvarsitaulun hankkiminen Pitkäjärvelle, 11.10.2016

Projektijohtaja/Tekninen toimi
Alueiden käyttölupapäätökset:
§70 Osuuskauppa Suur-Savon tapahtuma Hallitustorilla 6.-11.9.2017, 04.10.2016
§71 Hakemus Hallituskadun tilapäiskäyttöä varten, Oy Carlson, 11.10.2016
§72 Joulun avaus Hallitustorilla 26.11.2016, Mikke ry, 18.10.2016
§73 Joulukatu -tapahtuma Hallituskadulla, Mikke ry, 18.10.2016
§74 Opiskelijoiden haalarikaste Hallitustorilla, MAMOK, 21.10.2016
§75 Lidlin grillimaisterikisa Hallitustorilla 4.6.2017, 25.10.2016
§76 Julkiskalusteiden esittelyrekka Hallitustorilla, Isku Oy, 28.10.2016
§77 Yömyyntilupa Hallitustori, Tmi Esa-Matti Pietilä, 28.10.2016
§78 Tapahtuma Hallituskadulla, Mikkelin Seudun Vihreät ry, 04.11.2016

Kiinteistöjohtaja
Hankintapäätökset:
§21 Ristiinan kohteiden kaukolämpökeskuksien ja kevytöljykattiloiden asennusurakka ja sähköurakka, 05.10.2016

Yhdyskuntatekniikan päällikkö
Hankintapäätökset:
§17 Nikarantien plv 0-260 rakentamisurakka, 18.10.2016
Liikennepäätökset:
§21 Mannerheimintien välin Vuorikatu-Saksalankatu liikenteenohjaussuunnitelma, 03.10.2016
§22 Pysäköinnin aikarajoitus Linnankadulla välillä Maaherrankatu - Porrassalmenkatu, 11.10.2016
§23 Mölnlycken Health Care Oy:n opasteet Pursialankadulla ja Saimaankadulla , 17.10.2016
§24 Rouhialan hautausmaan osoiteviitta, 25.10.2016

Kaavoituspäällikkö
Hankintapäätökset:
§14 Päämajatalon rakennetekniset selvitykset Sotahistoriakeskusta varten, 03.10.2016
§15 Taide elämään! -hankkeen koordinointi, 12.10.2016
§16 Pursialan asemakaavoitus, lisätyö / Saimaankadun varsi ja Varsavuoren alue, 18.10.2016
§17 Lisätyö, Ratinlammen asemakaavoitus / Kuntatalous, 19.10.2016

Maankäyttöinsinööri
Henkilöstöpäätökset:
§8 Kartastoteknikon irtisanoutuminen, 03.11.2016
Alueiden käyttölupapäätökset:
§11 Johtoalueen käyttöoikeussopimus tilan Hallavuori 491-482-5-81 alueelle / Suur-Savon Sähkö Oy, 20.10.2016
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§18 31. Kaupunginosan (Rantakylä) korttelin 46 osan tonttijaon muutos, 05.10.2016
§19 23. Kaupunginosan (Karkialampi) korttelin 8 tonttijako, 18.10.2016

Kaupungingeodeetti
Tonttipäätökset/Maankäyttöpäätökset:
§140 Omakotitontin 29-15-10 (Suppakuja 3) vuokrauspäätöksen raukeaminen, 13.10.2016
§141 Omakotitontin 20-100-2 (Luoti 4) myyminen, 13.10.2016
§143 Vuokrasopimuksen muutos / MPY Palvelut Oyj, 14.10.2016
§144 Tilan 491-411-14-93 ostaminen Mikko ja Hilja Tiusasen kuolinpesältä , 17.10.2016
§146 Vuokrasopimuksen muutos / MPY Palvelut Oyj, 20.10.2016

Kaupunginpuutarhuri
Alueiden käyttölupapäätökset:
§32 Mikkelin Leiritytöt ry, kaupunkisuunnistustapahtuma 15.10.2016, 11.10.2016
§33 Joulutulet Tykkipuistossa 11.12.2016, 14.10.2016

Kunnossapitopäällikkö
Liikennepäätökset:
§10 Haalarikaste 16.11.2016, 31.10.2016

Metsätalousinsinööri
Talouspäätökset:
§2 Puutavaraleimikon myynti / tarjouspyyntö 28.9.2016, 10.10.2016
Hankintapäätökset:
§3 Taimikonhoitopalvelujen hankinta, 14.10.2016

Suunnitteluinsinööri
Hankintapäätökset:
§6 Mikkelin asuntomessutapahtuman liikenteenohjauksen suunnittelu, 02.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Paavo Puhakka, pave.puhakka@gmail.com

Tekninen lautakunta päättää olla käyttämättä otto-oikeuttaan, koska pöytäkirjoista ei ole havaittu mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.