Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 134 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Jukka Siiriäinen ja Leena Paasonen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 17.11.2016 ja se on nähtävänä perjantaina 18.11.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Leena Paasonen ja Jaana Strandman. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.