Tekninen lautakunta, kokous 15.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 135 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 31.10.2016 § 378: kaupunginhallitus ei käytä otto-oikeuttaan mm. teknisen lautakunnan kokouksessa 18.10.2016 tehtyihin päätöksiin

Kaupunkisuunnittelu
Asemakaavanmuutos koskien Mikkelin 28. kaupunginosan (Visulahden) korttelin 59 osaa / VT5 VISULAHDEN ETL

Kaupunkiympäristö
Pöytäkirja 29.9.2016: Raviradantien pysäköintialue P1 Areenan kohdalla rakentamisurakan urakkaneuvottelu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja, Jouni.Riihela@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.