Tekninen lautakunta, kokous 13.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 108 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Pekka Heikkilä ja Seppo Liukkonen. Pöytäkirja tarkastetaan kaupungin virastotalon asiointipisteessä torstaina 15.9.2016 ja se on nähtävänä perjantaina 16.9.2016.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tero Puikkonen ja Seppo Liukkonen. Muilta osin päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.