Tekninen lautakunta, kokous 13.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 109 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Tekniselle lautakunnalle on toimitettu seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

Kaupunginvaltuusto 29.8.2016
§ 106 Valtuustoaloite raviradan kaviouran kunnostamisesta ja valaistuksen uusimisesta

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle että se merkitsee tietoonsa saatetuksi vastauksen Paavo Barckin ym. valtuutettujen valtuustoaloitteeseen ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi. Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.