Tekninen lautakunta, kokous 13.9.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 111 Asuntomessujen tilannekatsaus

MliDno-2016-1838

Valmistelija

  • Timo Rissanen, projektijohtaja, Timo.Rissanen@mikkeli.fi

Kuvaus

Projektipäällikkö Heikki Manninen kertoo lautakunnalle Asuntomessujen valmistelutilanteesta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.

Merkitään, että tämä pykälä käsiteltiin toisena §:n 107 jälkeen.

Merkitään, että kaupungingeodeetti Hannu Peltomaa ja Marja Kauppi saapuivat kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana ja projektipäällikkö Heikki Manninen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn jälkeen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.