Tarkastuslautakunta, kokous 30.3.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Kaupunginjohtajan ja vs. talousjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointisuunnitelman ja työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu kaupunginjohtaja Timo Halonen ja vs. talousjohtaja Tiia Tamlander kertomaan tietoja Mikkelin kaupungin vuoden 2020 tilinpäätöksestä, joka allekirjoitetaan 29.3.2021 kaupunginhallituksen kokouksessa:

  • tilinpäätöksen 2020 tärkeimmät talous- ja tunnusluvut
  • suurimmat poikkeamat vuoden 2020 talousarvioon nähden
  • merkittävimmät investoinnit
  • talouden tasapainottamistoimenpiteet vuoden 2020 aikana
  • sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelu- ja kustannuskehitys vuonna 2020

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee saamansa selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.