Tarkastuslautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Sivistysjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu sivistysjohtaja Virpi Siekkinen kertomaan Sivistyksen ja hyvinvoinnin palvelualueen toiminnasta ja taloudesta vuonna 2020, mm.:

  • Hyvän elämän ohjelman toteuttaminen ja Hyvän elämän ryhmän toiminta
  • merkittävät talouden poikkeamat, olennaiset toiminnalliset muutokset sekä arvio toimenpiteistä talouden tasapainossa pitämiselle ja toiminnan kehittämiselle
  • talouden toteuma- ja ennustetiedot

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee sivistysjohtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.