Tarkastuslautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti puheenjohtajan esityksestä, että lautakunnan jäsenet voivat osallistua FCG Koulutus Oy:n 3.11.2020 etäkoulutuksena järjestämään tarkastuslautakuntien koulutuspäivään (hinta 410 euroa + alv) ilmoittamalla osallistumisestaan tarkastuslautakunnan sihteerille 16.10.2020 mennessä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.