Tarkastuslautakunta, kokous 29.9.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Mikkelin kaupungin voimassa olevan konserniohjeen mukaan tarkastuslautakunta arvioi kaupungin talousarvioon asetettujen konserniyhtiöiden tavoitteiden toteutumista. Sillä on oikeus saada tarvitsemiaan selvityksiä tytäryhteisöjen toiminnasta ja taloudesta ja käydä tutustumassa tytäryhteisön toimintaan voidakseen arvioida valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 työohjelman mukaisesti kokoukseen on kutsuttu Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:n toimitusjohtaja Juha Kauppinen selostamaan yhtiölle kaupungin talousarviossa 2020 asetettujen tulos- ym. tavoitteiden toteutumista sekä yhtiön muita ajankohtaisasioita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta kuulee toimitusjohtaja Juha Kauppisen selostukset ja merkitsee ne tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.