Tarkastuslautakunta, kokous 28.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 13 Tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutuminen

MliDno-2023-1066

Kuvaus

Hallintosäännön 84 §:n mukaan tarkastuslautakunta seuraa tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumista ja tilintarkastuksen tehtävien suorittamista. Tilintarkastussopimuksen mukaan tilintarkastaja raportoi tarkastussuunnitelman toteutumisesta ja tarkastushavainnoistaan tarkastuslautakunnalle sen päättämällä tavalla.

Vastuunalainen tilintarkastaja JHT, KHT Elina Hämäläinen KPMG Julkistarkastus Oy:stä raportoi kokouksessa vuotta 2022 koskevan suunnitelman toteutumisesta ja vastaa lautakunnan jäsenten kysymyksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee tiedoksi tilintarkastajan raportoinnin tarkastussuunnitelman toteutumisesta sekä tehdyistä havainnoista vuodelta 2022.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.