Tarkastuslautakunta, kokous 28.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Muut asiat, tarkastuslautakunta

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta ottaa käsiteltäväkseen mahdolliset muut asiat.

Päätös

Tarkastuslautakunta merkitsi tiedoksi lautakunnan jäsenten ja varajäsenten ilmoittautumiset maaliskuussa 2023 järjestettäviin koulutuksiin (FCG):

1.3.2023       Jarmo Lautamäki, Raine Lehkonen ja Jari Sihvonen

7.3.2023       Sari Hannukainen ja Tapani Korhonen

16.3.2023     Mervi Eskelinen


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.