Tarkastuslautakunta, kokous 28.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Museojohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman 2022 mukaisesti kokoukseen on kutsuttu museojohtaja Matti Karttunen kertomaan museopalvelujen tulosalueen ajankohtaisista asioista:

  • tulosalueen lyhyt esittely (esim. organisaatio, museot, palvelumuodot, ajankohtaiset kuulumiset, …)
  • valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden (=tavoite/mittari -toteutumat) ja taloudellisten tavoitteiden (eurot) toteutuminen vuonna 2022
  • kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja TATU2023-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen museopalveluissa ja säästötoimenpiteiden vaikutukset toimintaan

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee museojohtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.