Tarkastuslautakunta, kokous 28.2.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kulttuuripäällikön kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunnan arvioinnin työohjelman 2022 mukaisesti kokoukseen on kutsuttu

kulttuuripäällikkö Susanna Latvala kertomaan kulttuuripalvelujen tulosalueen ajankohtaisista asioista:

  • tulosalueen lyhyt esittely (esim. organisaatio, toimipisteet, yhteistyöprojektit eri toimijoiden kanssa, avustukset, ajankohtaiset kuulumiset, …)
  • valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden (=tavoite/mittari -toteutumat) ja taloudellisten tavoitteiden (eurot) toteutuminen vuonna 2022
  • kaupunkirakenneselvityksen, palvelusuunnitelman ja TATU2023-ohjelman toimenpiteiden toteuttaminen kulttuuripalveluissa ja säästötoimenpiteiden vaikutukset toimintaan

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jarmo Lautamäki, jarmo@jarmolautamaki.fi

Tarkastuslautakunta merkitsee kulttuuripäällikön antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.