Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Tarkastuslautakunnan kokoukset syksyllä 2019

MliDno-2017-1663

Kuvaus

Mikkelin kaupungin hallintosäännön 136 §:n mukaan toimielin päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin toimielimen puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö sen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. Kutsu ylimääräisiin kokouksiin on toimitettava, mikäli mahdollista, kirjallisena tai sähköisesti hyvissä ajoin ennen kokousta. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta päättää kookoontua syksyn 2019 aikana seuraavasti: 24.9.2019, 29.10.2019, 26.11.2019 ja 17.12.2019. Kokoukset alkavat klo 16.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti kaupungintalolla lautakuntien huoneessa.

Päätös

Tarkastuslautakunta päätti kokoontua syksyn 2019 aikana seuraavasti: 24.9.2019, 29.10.2019, 26.11.2019 ja 17.12.2019. Kokoukset alkavat klo 16.00 ja ne pidetään pääsääntöisesti kaupungintalolla lautakuntien huoneessa.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.