Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Talousjohtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa kutsua tähän kokoukseen kuultavaksi talousjohtaja Heikki Siiran. Asioina ovat vuoden 2019 talousarvion toteutuminen ja tilikauden tulosennuste sekä vuoden 2020 talousarvion valmistelutilanne.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee talousjohtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.