Tarkastuslautakunta, kokous 27.8.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Mikkelin vesiliikelaitoksen johtajan kuuleminen

Kuvaus

Tarkastuslautakunta päätti edellisessä kokouksessa kutsua tähän kokoukseen kuultavaksi Mikkelin vesiliikelaitoksen johtaja Reijo Turkin. Hänelle on etukäteen toimitettu kooste ja ennakkomateriaalipyyntö käsiteltävistä asioista liittyen uuden jätevedenpuhdistamon investointiin:

  • uuden jätevedenpuhdistamon toteutuneet rakentamiskustannukset yhteensä per 31.5.2019 sekä lisäksi kustannukset vuosittain eriteltyinä
  • kaupunginvaltuustolle alun perin esitetty investoinnin kustannusarvio ja kustannusarvioon sen jälkeen tehdyt muutokset
  • tämänhetkinen arvio investoinnin toteutuvista kokonaiskustannuksista ja valmistumisajasta
  • investoinnit toteutumisen seuranta liikelaitoksen johtokunnassa: miten seurattu ja raportoitu

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Juhani Oksman, juhani.oksman@outlook.com

Tarkastuslautakunta merkitsee vesilaitoksen johtajan antamat selostukset tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.